Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Συναισθημάτων

By Ροή on 10/09/2019 in Αποφάσεις

Στο Παλαιό Φάληρο σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 πμ, στην έδρα της εταιρίας, Αλκυόνης 85, συνήλθαν σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διαχειριστή, τα μέλη της ΑΜΚΕ. 

Παρέστησαν, άπαντα τα μέλη της ΡΟΗΣ, δηλαδή οι κκ

  1. Ευφροσύνη Μάρδα – Στραβελάκη
  2. Αργύρης Στραβελάκης, διαχειριστής
  3. Λάμπρος Στραβελάκης

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τον Διαχειριστή της Ροής, αρχίζει η συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο είναι:

ΘΕΜΑ: Δημιουργία ομάδας Ελληνικού Κέντρου Συναισθημάτων και Συναισθηματικής Εκπαίδευσης.