2η Δράση Κοινωνικής Ενδυνάμωσης | Updated

2η Δράση Κοινωνικής Ενδυνάμωσης | Updated

By Ροή on 09/10/2019 in Δράσεις

Με την Συναισθηματική Εκπαίδευση μπορούμε να βοηθήσουμε στην πρόληψη όχι μόνο του σχολικού εκφοβισμού, αλλά ακόμα και να προλάβουμε ψυχοσωματικά προβλήματα ενηλίκων.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:  “ΡΟΗ AMKE”

Η 2η Δράση Κοινωνικής Ενδυνάμωσης δημιουργήθηκε αρχικά με σκοπό την βελτίωση της ψυχικής έντασης για την πρόληψη ψυχοσωματικών ασθενειών. Αλλά γρήγορα μεταλάχθηκε στην προσπάθεια για την εισαγωγή της Συναισθηματικής Εκπαίδευσης στα σχολεία. Αυτή η αλλαγή στον στόχο της έγινε μόλις το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων εξέδωσε την μελέτη του για το Σχολείο του Μέλλοντος.

Σε αυτήν, προτεινόταν για την βελτίωση της ψυχικής υγείας, της ποιότητας ζωής αλλα και την καθολική μείωση της ψυχικής έντασης, υπεύθυνη για τα περισσότερα ψυχοσωματικά προβλήματα, η άμεση εισαγωγή Συναισθηματικής Μάθησης στη ζωή και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.  

Εντάχτηκε έτσι στο ήδη καλά οργανωμένο πρόγραμμα την Δράσεων Κοινωνικής Ενδυνάμωσης η SEL (social emotional learning) και με την ταχύτατη βοήθεια της Expansion Method που κατάφερε να την ενσωματώσει στις Συμβουλευτικές Συνεδρίες της ξεκινάμε να παρέχουμε:

  1. Ομιλίες σε συλλόγους, δήμους και κοινότητες με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα οφέλη της Συναισθηματικής Μάθησης.
  2. Δημιουργία Εκπαιδευτικού Ερευνητικού Τμήματος για την μελέτη των αποτελεσμάτων προσωπικής εκπαίδευσης μέσω τις βιωματικής οδού.
  3. Δημιουργία προγραμμάτων Αναγνώρισης και βελτίωσης των δεικτών της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.
  4. (Update) Την δημιουργία του Emoducation.com με σκοπό την παροχή online Συναισθηματικής εκπαίδευσης και προσωπικής βελτίωσης.
  5. Την παροχή 300 ερευνητικών Συμβουλευτικών Θεραπειών δωρεάν, σε άτομα με εκδηλωμένα ψυχοσωματικά προβλήματα.

Σκοπός  της 2ης Δράση Κοινωνικής Ενδυνάμωσης είναι να εισάγει στην ζωή και στην εκπαίδευση την Κοινωνική Συναισθηματική Μάθηση. Διοργανώνεται από την Expansion Method (www.expansionmethod.com) και τη ΡΟΗ, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία και παρουσιάζεται μέχρι το τέλος του 2023 σε επιλεγμένους χώρους σε όλη την Ελλάδα.

Περισσότερα: www.expansionmethod.com

Δείτε και το Ολοκληρωμένο site, προιόν της 2ης ΔΚΕ: www.emoducation.com

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *