Άμεση Κοινωνική Συναισθηματική Μάθηση

By on 20/03/2020 in Δημοσιεύσεις, Δράσεις

Ας μιλήσουμε ξεκάθαρα για την Κοινωνική Συναισθηματική μάθηση: Αποτελεί κοινή διαπίστωση όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαίδευση ότι ο μαθητής σήμερα δεν είναι ευτυχισμένος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δυσκολεύει τη διαδικασία της μάθησης σε όλα τα επίπεδα είτε αυτό είναι το γνωστικό είτε η διαδικασία κοινωνικοποίησης που αποτελεί και αυτό στόχος της εκπαίδευσης.

read more →