Άμεση Κοινωνική Συναισθηματική Μάθηση

Άμεση Κοινωνική Συναισθηματική Μάθηση

By on 20/03/2020 in Δημοσιεύσεις, Δράσεις

Ας μιλήσουμε ξεκάθαρα για την Κοινωνική Συναισθηματική μάθηση: Αποτελεί κοινή διαπίστωση όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαίδευση ότι ο μαθητής σήμερα δεν είναι ευτυχισμένος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δυσκολεύει τη διαδικασία της μάθησης σε όλα τα επίπεδα είτε αυτό είναι το γνωστικό είτε η διαδικασία κοινωνικοποίησης που αποτελεί και αυτό στόχος της εκπαίδευσης.

Στόχοι Κοινωνικής Συναισθηματικής μάθησης

Ένας από τους στόχους της εκπαίδευσης ο σημαντικότερος ίσως είναι να καταφέρει ο σημερινός μαθητής να γίνει ο πολίτης του αύριο να γίνει ο πολίτης που μπορεί αναπτύξει πολλαπλές δεξιότητες, να έχει κριτική σκέψη, να μπορεί να παίρνει αποφάσεις να είναι ηγέτης άλλα και συνεργατικός λειτουργώντας ομαδικά και αλληλέγγυα με τους συνανθρώπους του. Θα πρέπει ο μαθητής να λάβει όλα τα εφόδια που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος του αύριο. Να έχει από νωρίς κατακτήσει την έννοια του εργασιακού ήθους την ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων , την ευελιξία την προσαρμοστικότητα όπως και να έχει ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη.

Πιστεύουμε ότι η Άμεση Συναισθηματική Κοινωνική Μάθηση…

…αποτελεί τη λύση σε όλα όσα αναφέρονται παραπάνω στηρίζοντας άμεσα την  πρακτική ανάπτυξη των σημαντικών προσωπικών δεξιοτήτων  της  αυτογνωσίας, διαχείρισης συναισθημάτων και επικοινωνίας, επίτευξης θετικών στόχων, ενσυναίσθησης.

 Στην Αμερική η Κοινωνική Συναισθηματική Μάθηση έχει ενσωματωθεί σε πολλές πολιτείες, που ήδη αρχίζουν να απολαμβάνουν τα οφέλη της: καλύτερη ακαδημαϊκή απόδοση έως και 11%, ,βελτίωση  στη στάση και τη συμπεριφορά του μαθητή στην τάξη ενισχύοντας το κίνητρο για μάθηση με αποτέλεσμα τη βαθύτερη δέσμευση αυτού στη σχολική εργασία. Επίσης έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη συμπεριφορά στο περιβάλλον της σχολικής πραγματικότητας δημιουργώντας μαθητές αλληλέγγυους και συνεργατικούς.  Επιθετικές και αρνητικές συμπεριφορές παύουν να υπάρχουν και έτσι απελευθερωμένοι από αγχωτικές καταστάσεις ενσωματώνονται στη σχολική ζωή και αποφεύγεται η σχολική απόσυρση. Μακροπρόθεσμα  οι βελτιωμένες κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες αυξάνουν την πιθανότητα αποφοίτησης, την ετοιμότητα για μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, την  επιτυχία σταδιοδρομίας, τις  θετικές οικογενειακές και εργασιακές σχέσεις, την καλύτερη ψυχική υγεία,ελαχιστοποιώντας  έτσι την οποιαδήποτε τάση για  εγκληματική συμπεριφορά κα (e.g., Hawkins, Kosterman, Catalano, Hill, & Abbott, 2008; Jones, Greenberg, & Crowley, 2015)

Στην Ευρώπη εφαρμόστηκε το πρόγραμμα Κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης: Mindup (https://mindup.org/mindup-for-schools/) σε σχολεία της Ευρώπης (Ηνωμένο Βασίλειο και Πορτογαλία).Μελετώντας και αξιολογώντας  τα αποτελέσματα του προγράμματος παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές  παρουσίασαν σημαντική βελτίωση  σε συναισθηματικούς δείκτες ,κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες συγκέντρωσης, διαχείριση άγχους, διαχείρισης συναισθημάτων, ενσυναίσθησης.  εκφράσουν καλοσύνη,κοινωνική αποδοχή της διαφορετικότητας.  αλλά επιπλέον παρατηρείται σημαντική βελτίωση και στα ακαδημαϊκά μαθήματα όπως τα Μαθηματικά. , D., Thomson, K., Oberlander, T. F., & Diamond, A,2015) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4323355/  ( 3, 10?,13)

 H άμεση κοινωνική και συναισθηματική μάθηση μπορεί να λειτουργήσει σε συνεργασία με την επιστήμη και την τέχνη χωρίς να υπάρχει διαχωρισμός τομέων. Ένα νέο Πρόγραμμα των Η.Π.Α εισάγει την Τέχνη στην Εκπαίδευση (Arts Education Partnership, a project of the Education Commission of the States https://www.aep-arts.org/) και  προάγει ερευνητικά προγράμματα που συνδέουν τις τέχνες ,την επιστήμη και τις κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες ( social and emotional skills).Σύμφωνα με μελέτη της Alida Anderson (Associate Professor in the School of Education, Teaching and Health in the College of Arts & Sciences at American University) που εκδόθηκε σε βιβλίο το 2014 (Α. Andersen,2014) η ενσωμάτωση της κίνησης, μέσω του χορού σε μαθήματα όπως τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες είχε σαν αποτέλεσμα την βελτίωση της επίδοσης στα μαθήματα αυτά Επίσης εφαρμογή της SEL σε συνδυασμό με τις τέχνες σε μαθητές με μαθησιακές, συναισθηματικές ή συμπεριφορικές   δυσκολίες (disabilities) και διάσπαση προσοχής αποφέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Φαίνεται ότι η  σύνδεση της  άμεσης συναισθηματικής μάθησης με την επιστήμη και την Τέχνη αποφέρουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Παράπλευρα οφέλη διαπιστώνονται στην ποιότητα ζωής των δασκάλων και καθηγητών που εκπαιδεύονται στην Αμεση Συναισθηματική μάθηση, με το βιωματικό εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε επιλέξει. . Έχουμε διαπιστώσει συμμετέχοντας σε δράσεις όπως η  “Μαθαίνοντας Επιστήμη Μέσα από το Θέατρο” που  ξεφεύγουν  από την κλασική μαθησιακή διαδικασία  ότι οι μαθητές αποκτώντας την ικανότητα να ανιχνεύουν τα δικά τους συναισθήματα καθώς και τα συναισθήματα των άλλων  και να τα διακρίνουν μεταξύ τους καταφέρνουν να καθοδηγήσουν τη σκέψη και τις πράξεις τους  (Mayer & Salovey, 1990, σ.189).

Μπορούν έτσι να κατανοήσουν με μεγαλύτερη ευκολία μια επιστημονική έννοια να τη διαχειριστούν , να βιώσουν πνεύμα συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας , να γίνουν δημιουργικοί και επικοινωνιακοί είτε στο στενό σχολικό τους περιβάλλον είτε  στον ευρύτερο κοινωνικό τους περίγυρο.

 Η Άμεση Συναισθηματική Μάθηση συνδυάζει τις πιο δοκιμασμένες θεωρίες κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης (SEL) με τις πιο αποτελεσματικές και γρήγορες συνθετικές, συνδυαστικές μεθοδολογίες προσωπικής βελτίωσης για να προσφέρει γρήγορη βιωματική μάθηση με εύκολα αναγνωρίσιμα αποτελέσματα που συνδέουν την εκπαίδευση με την καθημερινή ζωή. Συνδυάζει τεχνικές που βρίσκουμε στον επιχειρηματικό κόσμο (βλέπε branding, startup pitching etc) αλλά και τεχνών (δόμηση χαρακτήρα, σεναριογραφία, θεατρικότητα) και τα εισάγει στην εκπαιδευτική διαδικασία  κάνοντάς την πιο ελκυστική, διασκεδαστική και αποτελεσματική. 

Ένας από τους βασικούς μας εταίρους η ΡΟΗ Αμκε προσφέρει από το 2019 Άμεση Συναισθηματική Μάθηση σε συλλόγους, μκο, ιδρύματα, βελτιώνοντας τους δείκτες Συναισθηματικής Νοημοσύνης και ενημερώνοντας για τα οφέλη της SEL αν ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.  

Πιστεύουμε ότι η ενσωμάτωση της Άμεσης Συναισθηματικής μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι αναγκαιότητα αν θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής όλων των εμπλεκόμενων δηλαδή εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων.

Περισσότερα: www.emoducation.com, www.expansionmethod.com

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *