Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Συναισθημάτων

By Ροή on 10/09/2019 in Αποφάσεις

Στο Παλαιό Φάληρο σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 πμ, στην έδρα της εταιρίας, Αλκυόνης 85, συνήλθαν σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διαχειριστή, τα μέλη της ΑΜΚΕ. 

Παρέστησαν, άπαντα τα μέλη της ΡΟΗΣ, δηλαδή οι κκ

  1. Ευφροσύνη Μάρδα – Στραβελάκη
  2. Αργύρης Στραβελάκης, διαχειριστής
  3. Λάμπρος Στραβελάκης

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τον Διαχειριστή της Ροής, αρχίζει η συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο είναι:

ΘΕΜΑ: Δημιουργία ομάδας Ελληνικού Κέντρου Συναισθημάτων και Συναισθηματικής Εκπαίδευσης. 

Πρακτικό Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης Making Paths – ICEM

By Ροή on 05/09/2018 in Αποφάσεις

5ης Σεπτεμβρίου 2018

Στο Παλαιό Φάληρο σήμερα 5 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 πμ, στην έδρα της εταιρίας, Αλκυόνης 85, συνήλθαν σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διαχειριστή, τα μέλη της ΑΜΚΕ. 

Παρέστησαν, άπαντα τα μέλη της ΡΟΗΣ, δηλαδή οι κκ

  1. Ευφροσύνη Μάρδα – Στραβελάκη, Εταίρος
  2. Αργύρης Στραβελάκης, διαχειριστής, Εταίρος
  3. Λάμπρος Στραβελάκης, Εταίρος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τον Διαχειριστή της Ροής, αρχίζει η συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο είναι:

ΘΕΜΑ: Έγκριση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα Making Paths for a Vibrant Generation – MAKING PATHS”, και την αίτηση για χρηματοδότηση από το ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme και δημιουργία ομάδας Πιστοποίησης και Ποιοτικού ελέγχου της Expansion Method.