ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υποτροφίες έως και 100%
με τη συμμετοχή στα
φιλανθρωπικά μας
προγράμματα

Σύμβουλος Προσωπικής Βελτίωσης PdC: Εκπαιδευτικό τμήμα 9 μηνών εκμάθησης της επαναστατικής ψυχολογικής μεθόδου Expansion. Προσφέρουμε 51% αυτόματη υποτροφία σε 15 άτομα που θα συμμετάσχουν στα φιλανθρωπικά μας προγράμματα. 

Σύμβουλος Κοινωνικής Συναισθηματικής Μάθησης SEL: Εκπαιδευτικό τμήμα 6 μηνών εκμάθησης εργαλείων SEL για ομαδική και ατομική εφαρμογή (σεμινάρια, σχόλια, προσωπικές συνεδρίες). Προσφέρουμε Υποτροφίες έως και 100% σε διορισμένους εκπαιδευτικούς ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. 

 

Προσφέρουμε Υποτροφίες στις Εκπαιδεύσεις PdC και SEL

books on brown wooden shelf
person holding pencil near laptop computer
listen up yall
0 +
Χρόνια

Προσφέρουμε Επαγγελματική Εκπαίδευση

0 +
Υποτροφίες έως και 100%

Στα Επαγγελματικά Προγράμματα PdC και SEL.

0 +
Άνθρωποι

Επωφελήθηκαν από τις φιλανθρωπικές δράσεις που απορρέουν από τα επαγγελματικά προγράμματα. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΥΜΕ

Νέους Επαγγελματίες

…με τα εξαιρετικά προγράμματά μας Συμβούλων Προσωπικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συναισθηματικής Μάθησης.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Με τα φιλανθρωπικά μας προγράμματα

Εποπτευόμενες εφαρμογές μετά την λήξη της εκπαίδευση και πετυχαίνουμε: καλύτερη κατάρτιση και κοινωνική προσφορά. 

ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΡΕΥΝΑ

Αναλύοντας τα αποτελέσματα

Κάθε μια θεραπευτική ή εκπαιδευτική εφαρμογή μελετάτε και κάθε χρόνο παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των ερευνών μας στην ημερίδα μας.